Nové formy zaměstnávání v České republice

Kyzlinková, Renata – Pojer, Petr – Veverková , Soňa
Nové formy zaměstnávání v České republice

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 73 s. – ISBN 978-80-7416-337-1

Tato studie vznikla v rámci mezinárodního projektu VP 2017/004/0083 The adaptation of industrial relations towards new forms of work podpořeného Evropskou komisí. Studie popisuje vývoj na českém trhu práce v kontextu nových forem zaměstnávání, legislativu týkající se nových forem zaměstnávání, zdroje statistických dat, jakož i povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o nových formách zaměstnávání. Text vychází z definic nových forem zaměstnávání dle Eurofound (2015) a mimo jiné slouží jako podklad pro mezinárodní komparativní studii, která porovnává rozvoj nových forem zaměstnávání v Bulharsku, Chorvatsku, Makedonii, Polsku a Rumunsku, čili v zemích, jejichž zástupci se účastnili tohoto projektu.

Kategorie Aktuality CZ.