Zaměstnanec VÚPSV, v. v. i. se stal jedním z místopředsedů Komise pro spravedlivé důchody

22. února 2019 se uskutečnilo první zasedání Komise pro spravedlivé důchody, ustavené ministryní práce a sociálních věcí. Během prvního jednání komise byli jmenováni její místopředsedové. Stali se jimi Martin Holub z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Marie Bílková z Ministerstva financí.

Kategorie Aktuality CZ.