Zajímavá publikace zaměřená na sociální služby

V rámci projektu „Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu“, vyšla nová studie „Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti“. Autorem je doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. řešitel projektu za VÚPSV, v. v. i., který je jedním z partnerů projektu. Publikace se zaměřuje na ekonomické a institucionální předpoklady vzniku center pro rodinné pečující a současně hodnotí z hlediska ekonomického potenciálu již existující centra v Havířově a Uherském Brodě. Byla vydána Českou asociací pečovatelské služby a je dostupná v knihovně VÚPSV, v. v. i.

Kategorie Aktuality CZ.