Rozdíly v odměňování mužů a žen jsou jednou z příčin nízkých důchodů žen

K tomuto uvedenému závěru dospěla analýza MPSV, která byla předložena Komisi pro spravedlivé důchody. Podle analýzy důchodový systém ženy do určité míry zvýhodňuje tím, že mohou odcházet do důchodu dříve než muži v závislosti na počtu dětí. „Kdyby se ženy chovaly racionálně a pracovaly stejně dlouho jako muži, měly by zvýhodněný nárok na důchod za přesluhování, a dosáhly by dokonce na vyšší důchod než muži se stejnými příjmy“ uvedl pro MFD z 12. 3. místopředseda Komise Martin Holub z VÚPSV, v. v. i. Je to dáno tím, že každý rok, kdy pracovník pracuje nad stanovený důchodový věk se započítává čtyřnásobně. Vedle toho je český důchodový systém podle jeho názoru jedním z nejštědřejších v Evropě. Dovoluje totiž započítávat za každé dítě až čtyři roky do doby pojištění, aniž by žena platila pojistné.

Kategorie Aktuality CZ.