Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce

Lenka Říhová

Výše finančního ohodnocení za práci provedenou na základě Dohody o provedení práce či dohody o provedení pracovní činnosti by již neměla být určena pouze na základně kalkulace vlastního přínosu práce pro zaměstnavatele a aktuální výše minimální mzdy apod., ale především také  na základě příslušné úrovně zaručené mzdy. Jedná se o novinku, kterou by měla přinést plánovaná novela zákoníku práce. Nejnižší úrovně zaručení mzdy jsou dle § 3 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. rozděleny na osm skupin prací, které jsou navzájem odstupňovány podle složitosti,  odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.

Říhová, Lenka, Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce. FSP,_č. 2, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .