Poskytování sociálních služeb v kontextu novely zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Cílem této informace je upřesnění role poskytovatelů sociálních služeb odborného sociálního poradentství při podávání návrhů na povolení oddlužení a poskytování dluhového poradenství. Materiál byl zpracován Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci se zástupci  Ministerstva spravedlnosti.

Poskytování sociálních služeb v kontextu novely zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). FSP,_č. 2, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .