Sociokulturní problematika managementu neziskového sektoru v kontextu sociálního marketingu

Marek Merhaut, Karel Chadt

Pro veřejnost může být termín nezisková organizace (NO) zavádějící v tom smyslu, že negeneruje žádný zisk. Nezisková organizace ale může produkovat finanční zisk. Ten ovšem nesmí být rozdělen mezi její zaměstnance nebo zakladatele, ale musí být investován zpět do organizace,  jejího rozvoje a poslání. Finance v neziskovém sektoru tedy nejsou primárním cílem jeho pracovníků, zisk v přeneseném slova smyslu tu má etický rozměr, kterým je změna postoje nebo chování jednotlivce nebo společnosti.

Merhaut, Marek, Sociokulturní problematika managementu neziskového sektoru v kontextu sociálního marketingu. FSP,_č. 2, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .