Workshop Rekonstituované rodiny a Rodiny se třemi a více dětmi

V rámci projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů proběhl dne 6. 5. 2019 odborný workshop za účasti zástupců MPSV, akademické i neziskové sféry. Jeho cílem bylo představit hlavní výsledky dvou výzkumů, které v roce 2018 realizoval tým VÚPSV, v. v. i. zabývající se rodinnou politikou. Cílovou skupinou byly jednak rodiny rekonstituované, tj. s nevlastním rodičem, a jednak rodiny se třemi a více vlastními dětmi. Předmětem zájmu bylo sociodemografické složení těchto rodin, jejich ekonomická situace, sladění rodinného a pracovního života, mezigenerační solidarita, využívání sociálních a jiných služeb, socializace v rodině, vnímání společenských opatření na podporu rodin apod.

Prezentace z workshopu jsou dostupné zde:


Kategorie Aktuality CZ.