Návštěva pracovníků Korea Labour Institute a jihokorejských sociálních partnerů ve VÚPSV

VÚPSV v. v. i. 16. května 2019  navštívila jihokorejská delegace 40 sociálních partnerů a zástupců partnerského ústavu Korea Labour Institute (KĹI) (https://www.kli.re.kr/kli_eng/index.do). V centru zájmu Jihokorejských partnerů byly industriální vztahy, situace na trhu práce a demografický vývoj v České republice. Členové týmu Sociální dialog a pracovní vztahy připravili na uvedená témata pro jihokorejskou delegaci přednášky. Více než dvouhodinová akce byla pro obě strany velmi zajímavá.

Společná fotografie návštěvy pracovníků Korea Labour Institute a jihokorejských sociálních partnerů ve VÚPSV

Kategorie Aktuality CZ.