Konference „Sociální služby v Evropě“

Na mezinárodní konferenci Sociální služby v Evropě, kterou v Mikulově ve dnech 16. – 17. května 2019 uspořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb vystoupil doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., který ve svém příspěvku „Dlouhodobá péče v ČR a v Evropě“ věnoval pozornost především důsledkům očekávaných demografických trendů na potřebu sociálních služeb v ČR. Upozornil přitom, že již v současné době je podle údajů Světové zdravotnické organizace vybavenost obyvatelstva ČR místy v pobytových zařízeních dlouhodobé péče v porovnání s ostatními evropskými zeměmi nejnižší ze všech zemí střední a západní Evropy neboť na 1000 osob starších 65 let připadá pouze 40,8 míst. Pro pouhé zachování této úrovně vybavenosti by bylo nutné do konce roku 2035 vybudovat v každém správním obvodu obce s rozšířenou působností celkem 289 míst v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo by muselo dojít ke zvýšení kapacit jiných, substitučních služeb, jako např. pobytových služeb komunitního typu, semi-pobytových služeb, nových modelů bydlení pro seniory s navázanými sociálně-zdravotními službami apod.

Kategorie Aktuality CZ.