Pozvánka na představení nově vydané knihy: Česká rodina na počátku 21. století

V úterý 18. 6. 2019 v 17 hod. se v prostorách VÚPSV, v. v. i. v Dělnické ulici č. 213/12 uskuteční představení nově vydané knihy Česká rodina na počátku 21. století autorek V. Kuchařové, J. Barvíkové, S. Höhne, K. Janurové, O. Nešporové, J. Paloncyové, K. Svobodové a L. Vidovićové. S krátkým příspěvkem k problematice výzkumu rodiny a k rodinné politice vystoupí doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. Více viz. přiložená pozvánka.

Kategorie Aktuality CZ.