Z výsledků výzkumu v roce 2018

r. 2018 byl vodítkem vědeckovýzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., „Plán výzkumné činnosti na r. 2018“. Plán byl zaměřen na řešení aktuálních otázek vývoje sociálního systému v naší zemi s přihlédnutím k prioritám vedení Ministerstva práce a sociálních věcí v tomto období. Jeho  východiskem byla „Dlouhodobá koncepce rozvoje VÚPSV, v. v. i., v letech 2018−2022“.

Z výsledků výzkumu v roce 2018. FSP,_č. 3, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .