Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK – KVALITA A EFEKTIVITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí

na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK – KVALITA A EFEKTIVITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VŘ č.j.: VÚPSV/402/2019

Hlavní náplní práce je:     

 • Výzkumná a vývojová činnost v oblasti kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání, spočívající zejména v realizaci:
 • analýz trhu práce v ČR a zahraničí, včetně průběžného monitoringu vývoje a změn;
 • analýz systému rekvalifikací v ČR a zahraničí včetně průběžného monitoringu vývoje a změn;
 • analýz systému dalšího vzdělávání v ČR a zahraničí včetně průběžného monitoringu vývoje a změn.
 • Spolupráce na vytváření a nastavení rekvalifikačních kurzů, jejich ověřování v praxi, na vytváření systémových doporučení pro modularizaci rekvalifikací.
 • Komunikace s relevantními aktéry trhu práce a zaměstnanosti v oblasti dalšího vzdělávání (zaměstnavatelé, veřejná správa, sociální partneři).

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.).
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
 • Dobrou znalost práce s PC (MS Office na uživatelské úrovni, Internet).
 • Minimálně 3 letou praxi v organizaci a koordinaci segmentu realizace vzdělávacích aktivit významných projektů a zakázek v oblasti rozvoje a ověřování prvků systému dalšího vzdělávání (doložitelné identifikací nejméně 2 projektů, z nichž alespoň 1 byl ve finančním objemu vyšším než 10 mil. Kč).
 • Zkušenosti s/se:
 • monitoringem a analýzami požadavků trhu práce, zejména na regionální úrovni;
 • analýzou vzdělávacích potřeb, rozvojem a realizací prvků systému dalšího vzdělávání a s návaznou realizací vzdělávacími aktivitami;
 • přímou spoluprací s odborníky z praxe, zástupci zaměstnavatelů   (v a napříč regiony ČR); včetně příslušné osvěty oblasti dalšího vzdělávání mezi zaměstnavateli.
 • Organizační a komunikační schopnosti vč. schopnosti vyjednávání a řešení krizových situací.
 • Samostatnost, schopnost řešit problémy.
 • Schopnost týmové spolupráce, spolehlivost a pečlivost.
 • Tvůrčí, strukturované, analytické a syntetické myšlení.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce).
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou:

 • Znalost a praktická zkušenost s aplikací Národní soustavy kvalifikací, Národní soustavy povolání, rekvalifikacemi a jejich akreditací včetně příslušné národní legislativy.

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci.
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – do 31. 8. 2021
 • Pružnou pracovní dobu, možnost částečně práce z domova.
 • Práce v příjemném prostředí a stabilním kolektivu zkušených pracovníků

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: červenec 2019

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Kopie výpisu z Rejstříku trestů.
 • Čestné prohlášení o zapojení se do aktivit činností projektů – identifikace nejméně 2 projektů, z nichž alespoň 1 byl ve finančním objemu vyšším než 10 mil. Kč, zaměřených na rozvoj a ověřování prvků systému dalšího vzdělávání.
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

Ing. Ivu Veselou +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 24. 6. 2019 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám Ing. Ivy Veselé

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

Kategorie Aktuality CZ.