VÚPSV se umístil na druhém místě v počtu přidělených projektů z programu OMEGA TA ČR

Technologická agentura ČR ve své Zprávě o realizaci Programu OMEGA z ledna 2019 uvedla, že Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. byl se svými 17 podpořenými projekty druhou nejčastěji v programu zapojenou organizací po Universitě Karlově. Programu se po celou dobu jeho trvání od roku 2012 do 2017 účastnilo 95 organizací.

Kategorie Aktuality CZ.