Česká rodina na počátku 21. století

31.8.2019
Vladimír Barák Kuchařová, Věra a kol.: Česká rodina na počátku 21. století. Praha: Sociologické nakladatelství, 2019, 300 stran, ISBN 978-80-7419-275-3. […]

Vzdělání, dovednosti a mobilita

31.8.2019
Magdalena Kotýnková Anýžová, Petra − Večerník, Jiří (eds.): Vzdělání, dovednosti a mobilita. Zaměstnání a trh práce v České republice a […]