Software pro plánování pokrytí územních celků sociálními službami

V rámci projektu „Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni“ byl zpracován software pro plánování pokrytí územních celků sociálními službami. Tato „kalkulačka“ přináší údaje o možných absolutních počtech osob, kterých se týkají vybrané kvantifikovatelné demografické a sociální situace, jevy či problémy, které odpovídají jediné řídící veličině – celkovému počtu obyvatel města nebo regionu. Jde o určitou hypotézu, která vychází z toho, že takové počty obyvatel, kterých se dané sociální jevy týkají, by se vyskytovaly ve sledovaném městě nebo regionu v případě, že by výskyt těchto jevů odpovídal průměrným hodnotám, kterých je dosahováno na území celé České republiky.

bližší informace zde:
https://old.rilsa.cz/vybrane-projekty/software-pro-planovani-pokryti-uzemnich-celku-socialnimi-sluzbami/

Kategorie Aktuality CZ.