Účast našich výzkumníků na prestižní mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace v Manchesteru

Dne 22. 8. 2019 vystoupili pracovníci VÚPSV, v. v. i. na prestižní mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace v Manchesteru, aby prezentovali výsledky svého výzkumu.

V sekci „Social inequalities and social exclusion in older age“ představili dosažené cíle Martin Holub a Anna Šťastná v příspěvku „Reallocation of Resources between Gender and Generations in Ageing Society“ a v sekci  „Work-family balance and work-family conflicts II“ přednesla společný příspěvek Věry Kuchařové a Olgy Nešporové s názvem „Family Policy and Forms of Child Day-care in Selected European Countries“ první jmenovaná.

Stránky konference: https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk

Kategorie Aktuality CZ.