Čínská delegace na půdě Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Pracovníci VÚPSV, v. v. i. přijali v pátek 23. 8. 2019 čínskou delegaci. Zástupce veřejné správy  provincie Zhejiang zajímal zejména systém vzdělávání v ČR s důrazem na technické školství​, ale byly diskutovány i otázky zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a problematika mezd (průměrný výdělek, medián, minimální mzda).

Kategorie Aktuality CZ.