Česká rodina na počátku 21. století

Vladimír Barák

Kuchařová, Věra a kol.: Česká rodina na počátku 21. století. Praha: Sociologické nakladatelství, 2019, 300 stran, ISBN 978-80-7419-275-3.

Jaké jsou dnešní české rodiny? Jakým rizikům čelí? Ale také jaké bydlení je pro rodiny dostupné a jakou pomoc potřebují ohrožené děti? To je jen několik z mnoha otázek, které si kladou autorky knihy Česká rodina na počátku 21. století, badatelky z Výzkumného ústavu práce a  sociálních věcí pod vedením zkušené Věry Kuchařové. Publikace slibuje analytický pohled na české rodiny a jejich proměny od počátku tisíciletí. Podařilo se ale týmů vědkyň tento slib naplnit? Bohužel jen napůl. Osudným se jim stalo to, co s tématem rodin a rodinné politiky už  dlouhodobě souvisí: nekoncepčnost, nejistota, proměnlivost a velmi složitá uchopitelnost.

Barák, Vladimír, Česká rodina na počátku 21. století. FSP,_č. 4, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .