Marginalizace přídavku na dítě v ČR v letech 2005−2017

Ivana Turková

Abstrakt
Od začátku ekonomické transformace prošla rodinná politika několika stadii vývoje, přičemž jedním z trendů současnosti je posílení vazby na ekonomickou aktivitu rodičů. Článek hodnotí vývoj přímé a nepřímé podpory rodin v Česku ve vazbě na příjmovou úroveň příjemců dávek a  orientačně ukazuje fiskální rozměr jednotlivých forem podpory. Jednoznačným trendem tohoto vývoje je na straně jedné posilování nepřímé podpory rodin prostřednictvím slev a daňového bonusu. Na straně druhé naopak omezování přímé podpory rodin a marginalizace přídavku na  dítě i porodného. Analýza byla komplikována obtížnou dostupností a nekonzistencí zdrojových dat. Přesto výsledky obsahují kvalifikované odhady fiskálních dopadů vybraných variant finanční podpory rodin. Vývoj nepřímé podpory rodin nebývá do socioekonomických analýz a statistik  zahrnován, přínosem článku je kvantifikace daňového zvýhodnění dětí, které každoročně stoupá, za posledních deset let o 19,5 mld. Kč. Naopak na přímou dávkovou podporu prostřednictvím přídavku na dítě typické domácnosti s mediánovými příjmy nedosáhnou, jejich příjem by musel klesnout o 25−40 %. Výdaje v rámci státní sociální podpory ve stejném období klesly o 11,5 mld. Kč. Přímá dávková podpora rodin je v současné době v Česku zacílena zejména na chudé domácnosti.

Klíčová slova: rodinná politika, přídavek na dítě, sociální politika

Turková, Ivana, Marginalizace přídavku na dítě v ČR v letech 2005−2017. FSP,_č. 4, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .