Nová sociální agenda pro Evropu z perspektivy zaměstnavatelů

Vladimíra Drbalová

Zaměstnavatelé volají po změně kursu sociální politiky EU tak, aby zaručila, že sociální dimenze EU se bude vyvíjet v synergii s rostoucím hospodářským růstem a konkurenceschopností a plně využije potenciál budoucí práce. Evropský pilíř sociálních práv musí plnit úlohu kompasu  sociální konvergence, a ne záminky pro další regulace. Závazná opatření v oblasti rovnosti žen a mužů nesmí podniky svazovat. Je třeba podpořit zejména nástroje reagující na změny související s digitální transformací, zejména v oblasti dovedností a vzdělávání.

Drbalová, Vladimíra, Nová sociální agenda pro Evropu z perspektivy zaměstnavatelů. FSP,_č. 4, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .