Oslavy 100 let MOP − ohlédnutí zaměstnavatelů

Vladimíra Drbalová

Letošní oslavy 100. výročí založení MOP jsou významnou událostí a vybízejí jak k historickému ohlédnutí, tak k vypracování nové vize MOP a jejích konstituentů pro budoucí svět práce. Deklarace století přijatá na letošní Mezinárodní konferenci práce představuje společný tripartitní  závazek konstituentů – vlád, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnavatelů – k udržitelnému růstu, prosperitě a novým příležitostem. Tripartismus a sociální dialog jsou zásadní pro fungující a produktivní ekonomiku.

Drbalová, Vladimíra, Oslavy 100 let MOP − ohlédnutí zaměstnavatelů. FSP,_č. 4, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .