„… protože to byla moje vina, tak musela na mě zvýšit hlas.“ Zkušenosti rodičů s mentálním postižením s nabízenou formální podporou

Mgr. Adamčíková Zdeňka, PhD., Bc. Mgr. Bernoldová Jana, PhD., prof. Strnadová Iva, PhD., Mgr. Sedláková Kateřina

Abstrakt
Problematika formální podpory rodičů s mentálním postižením je velmi důležité téma z důvodu chybějících vazeb osob s mentálním postižením na přirozené sociální prostředí. Sociální pracovníci poskytující formální podporu rodičům s mentálním postižením se tak stávají hlavními  nositeli informací pro tuto skupinu osob. Cílem výzkumu se 16 rodiči s mentálním postižením bylo zjistit: i) jaké mají čeští rodiče s mentálním postižením zkušenosti s interakcí se sociálními pracovníky a jaké jsou jejich zkušenosti s nástroji a metodami sociální práce, které tito  pracovníci při jejich podpoře používají, ii) a jaký mají vztah se sociálními pracovníky? Výzkum na jedné straně prokázal, že rodiče s mentálním postižením jsou s prací sociálních pracovníků spokojení, zároveň ale také, že sociální pracovníci příliš neužívají metody sociální práce pro  posilování rodičovské autonomie a získání samostatnosti osob s mentálním postižením. Poskytovaná podpora probíhá nejčastěji formou „rad“, což vede k určité asymetrii vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Výzkum ukázal, že je třeba zvýšit míru informovanosti sociálních  pracovníků o metodách poskytování podpory rodičům s mentálním postižením.1

Klíčová slova: formální podpora, mentální postižení, rodičovství, viněty, sociální pracovník

Adamčíková, Zdeňka, „… protože to byla moje vina, tak musela na mě zvýšit hlas.“ Zkušen. rodičů s mentál. postiž. s nabízenou formální podporou. FSP,_č. 4, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .