Uplatňují se technokraté, scházejí státníci

Martin Potůček

Komentáře k programu nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové
(výběr z části programu věnované hospodářské a sociální politice Evropské unie přinášíme na straně 12)

Komentář charakterizuje možné dopady uplatnění zmíněného dokumentu na sociální politiku členských zemí EU. Konstatuje jeho programově deklaratorní charakter a všímá si skutečnosti, že zadání pro sociální politiku nemá charakter jednoznačných a vynutitelných cílů. Lze očekávat  Evropskou komisí již v minulosti uplatňovaný prioritní důraz na ekonomický rozvoj a následné další odcizování občanů EU tomuto společenství.

Potůček, Martin, Uplatňují se technokraté, scházejí státníci. FSP,_č. 4, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .