Účast na konferenci Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století

Na 13. ročníku konference Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století, která se uskutečnila ve dnech 4. – 6. 9. 2019 v Litomyšli, přednesli svoje příspěvky Ladislav Průša a Petr Víšek.

Ladislav Průša vystoupil s příspěvkem na téma „Kdo o nás bude pečovat?“, ve svém příspěvku se pokusil rámcově kvantifikovat očekávaný nárůst potřeby kapacity sociálních sužeb a kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách tak, aby i nadále byly v naší zemi sociální služby poskytovány na kvalitní úrovni.

Petr Vísek ve svém příspěvku „Sociální důsledky 4. průmyslové revoluce“ upozornil na to, že digitalizace a rozvoj umělé inteligence, bude mít významné sociální důsledky a bude vyvolávat potřebu nových aktivit v sociální oblasti. Jde o problematiku nezaměstnanosti a o riziko vzrůstu sociální polarizace společnosti. Otevřený je problém redistribucí ve směru financování nových, zpravidla neproduktivních, povolání (zaručený, podmíněný příjem) a další vývoj pojistných systémů.

Kategorie Aktuality CZ.