Účast na mezinárodní konferenci Veřejná ekonomika a správa

Na mezinárodní konferenci Veřejná ekonomika a správa, kterou pořádá Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, vystoupil dne 10. září v rámci plenárního zasedání s úvodním příspěvkem Ladislav Průša. Ve své příspěvku na téma „Sociální služby na historické křižovatce“ identifikoval hlavní výzvy, které stojí před naší společností v souvislosti s očekávanými změnami ve věkové struktuře populace a nastínil některé principy řešení, které je nutno realizovat především v oblasti financování a řízení sociálních služeb tak, aby i nadále byly u nás sociální služby poskytovány ve vysoké kvalitě, která by odpovídala požadavkům 21. století.

Kategorie Aktuality CZ.