K projektu „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“ byly přidány výstupy projektu – materiály pro kariérové poradce

V rámci projektu „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“ (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227) realizovaného za finanční podpory EU Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ve spolupráci s partnery projektu – České vysoké učení technické v Praze, Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení – byly přidány výstupy projektu – materiály pro kariérové poradce.

Odkaz na materiály (v elektronické verzi): https://old.rilsa.cz/vybrane-projekty/odstranovani-predsudku-vuci-strojirenskym-oborum-pri-karierovem-rozhodovani-u-divekzen/

Kategorie Aktuality CZ.