K 50. výročí činnosti inspekce práce v ČR

Rudolf Hahn

Připomínka 50. výročí činnosti inspekce práce v ČR a 65. výročí Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Dne 17. září 2019 se v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí konala zdařilá Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí činnosti inspekce práce v ČR a 65. výročí Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.  Otiskujeme redakčně upravený výběr z projevů ředitelů obou zmíněných institucí. Výpustky označujeme symbolem (…).

Hahn, Rudolf, K 50. výročí činnosti inspekce práce v ČR. FSP,_č. 5, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .