O dalším směřování sociální Evropy

Jaroslav Šulc

Stať je kritickým zamyšlením nad klíčovými sociálně politickými a ekonomickými částmi programu „Unie, která si klade vyšší cíle: Moje agenda pro Evropu“, s nímž se Ursula von der Leyenová letos v létě úspěšně ucházela o funkci předsedkyně Evropské komise. Smysluplnost většiny  líbivých tezí programu autor zamyšlení nezpochybňuje. Ovšem fakt, že mnohé tyto teze jsou jen přepsány z minulých předsevzetí, aniž by se řeklo, proč se naplňují tak pomalu či jen sporadicky, podle autora svědčí spíše o kontinuitě myšlení eurokomisařů než o realističnosti záměrů von  der Leyenové.

Šulc, Jaroslav, O dalším směřování sociální Evropy. FSP,_č. 5, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .