Účast zástupců VÚPSV, v. v. i. na konferenci o předškolní péči

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 pořádají dne 21. listopadu 2019 konferenci s názvem Dejme rodinám šanci. Program je zaměřen na předškolní péči o děti.
Jana Paloncyová a Sylva Höhne přednesou příspěvek na téma Mikrojesle v ČR a zahraničí. Více informací, včetně registrace lze nalézt zde: http://www.apsscr.cz/cz/konference-a-kongresy-a-seminare/planovane-konference-a-kongresy

Kategorie Aktuality CZ.