Ohlasy na odborné působení zaměstnanců VÚPSV, v. v. i.

Dne 24. 10. 2019 proběhla odborná konference s názvem Sociální práce v základních školách – inovace v péči o ohrožené dítě. Aktivně se do ní zapojila i Jana Havlíková, která hovořila o aktuálním stavu školské sociální práce v České republice.
Více informací v článku na https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/na-konferenci-se-diskutovalo-o-socialni-praci-ve-skolach/

Kategorie Aktuality CZ.