Aktivní účast našich výzkumnic na mezinárodní konferenci Fórum zaměstnanosti – Trendy a výzvy na trhu práce 4.0 v Olomouci

Dne 12.11.2019 se naše výzkumnice J. Kotíková, R. Kyzlinková a S. Veverková aktivně zúčastnily konference Fórum zaměstnanosti – Trendy a výzvy na trhu práce 4.0, která se konala pod záštitou MPSV.

Více informací zde: http://forumzamestnanosti.mpsv.cz/2019/

Kategorie Aktuality CZ.