Pozvánka na workshop Neúplné rodiny

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Vás srdečně zve dne 3. 12. 2019 na workshop „Neúplné rodiny“, kde budou představeny hlavní výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022)“.
Více na informací včetně registrace lze nalézt v pozvánce.

Kategorie Aktuality CZ.