Jednání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v Jihlavě

Na jednání krajské konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v Jihlavě dne 15. listopadu 2019 vystoupil doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., který ve svém příspěvku „Dlouhodobá péče v ČR a v Evropě“ věnoval pozornost především důsledkům očekávaných demografických trendů na potřebu sociálních služeb v ČR. Upozornil přitom, že již v současné době je podle údajů Světové zdravotnické organizace vybavenost obyvatelstva ČR místy v pobytových zařízeních dlouhodobé péče v porovnání s ostatními evropskými zeměmi nejnižší ze všech zemí střední a západní Evropy, neboť na 1000 osob starších 65 let připadá pouze 40,8 míst. Pro pouhé zachování této úrovně vybavenosti by bylo nutné do konce roku 2035 vybudovat v každém správním obvodu obce s rozšířenou působností celkem 289 míst v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo by muselo dojít ke zvýšení kapacit jiných, substitučních, služeb, jako např. pobytových služeb komunitního typu, semi-pobytových služeb, nových modelů bydlení pro seniory s navázanými sociálně-zdravotními službami apod.

Kategorie Aktuality CZ.