Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR

Vladimír Barák

Wija Petr, Bareš Pavel a Jan Žofka: Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR. Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s., 2019, 248 stran, ISBN 978-80-907662-2-8, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/09/Analyza-socialnich-a-zdravotnich-sluzeb-dlouhodobe-pece-v-CR.pdf

Recenze publikace Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR vydané Institutem pro sociální politiku a výzkum. Autoři knihy se pokouší na základě dat nabídnout velmi podrobný pohled na uživatele, poskytovatele i legislativní zakotvení sociálních služeb. Analýza je  velmi povedená: nabízí nejen lokální pohled, ale i mezinárodní porovnání. Neposkytuje však predikci dalšího stavu, doporučení pro politické představitele ani shrnutí analýzy coby celku. Publikace je i přesto cenným příspěvkem do diskuze o plánování a realizaci sociální politiky státu.

Barák, Vladimír, Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR. FSP,_č. 6, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .