Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace

Hana Maříková, Marta Vohlídalová

Abstrakt
Článek se zaměřuje na analýzu bariér rodičovství u leseb, gayů a bisexuálních jedinců (LGB) a jejich preferencí cest k rodičovství. Využívá k tomu data z reprezentativního šetření provedeného v polovině roku 2019 na téma rodičovských tužeb a intencí osob s neheterosexuální identitou.  Získaná data za 377 LGB jedinců jsou komparována se specifickou skupinu 374 heterosexuálů a heterosexuálek. Analýza prokázala, že ačkoli je rodičovství silně spojeno převážně s heterosexuální a částečně i bisexuální identitou, nemalý počet osob s homosexuální identitou by se  rodičem stát chtěl. Hlavní bariéry rodičovství představují u LG jedinců zejména právní překážky (spolu s podporou blízkého sociálního okolí). Pro osoby s heterosexuální a částečně i bisexuální identitou je rodičovství spojeno zejména s rodičovstvím biologickým. Lesby a gayové jsou  mnohem vstřícnější k tzv. sociálnímu rodičovství. To otevírá otázku po některých možných legislativních úpravách podporujících rodičovství u této skupiny osob.

Klíčová slova: rodičovské tužby a intence, bariéry rodičovství, Česká republika, neheterosexuální populace

Maříková, Hana, Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace. FSP,_č. 6, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .