Budoucnost zaměstnanosti v automobilovém průmyslu

Jan Mertl

Jan Drahokoupil, Štefan Guga, Monika Martišková, Michal Pícl a Zoltán Pogátsa: The future of employment in the car sector.
Four country perspectives from Central and Eastern Europe. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019, 104 stran, ISBN 978-80-87748-50-3, http://www.fesprag.cz/news-list/e/the-future-of-employment-in-the-car-sector-four-country-perspectivesfrom-central-and-eastern-europe/

Recenzovaná publikace se věnuje perspektivám automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě ve vazbě na digitalizaci, nástup nových technologií a očekávané změny v tomto odvětví. Diskutuje sociální dopady očekávaných procesů a význam automobilového průmyslu pro  národní hospodářství. Pozornost je věnována situaci zaměstnanců, jejich mzdovému ohodnocení a úloze kolektivního vyjednávání. Publikace je kvalitní sondou do problému a přináší řadu zajímavých tvrzení i schémat. Lze ji doporučit zájemcům o širší pochopení sociálně-ekonomického  rozměru průmyslových odvětví.

Mertl, Jan, Budoucnost zaměstnanosti v automobilovém průmyslu. FSP,_č. 6, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .