Měkké dovednosti (soft skills) a jejich význam pro český pracovní trh

Magdalena Kotýnková

Balcar, Jiří: Soft Skills and theirs Importance on the Czech Labour Market, VŠB-TU Ostrava, Series on Advanced Economic Issues, 2018, 160 stran, ISBN 978-80-248-4245-5.

Předložená kniha je zaměřena na vyhodnocení významu tzv. měkkých dovedností (soft skills), na výkon a produktivitu zaměstnanců. V posledních letech provází tuto oblast řada diskusí podněcovaných hlavně zaměstnavateli, kteří mají zájem snížit náklady na rozvoj měkkých dovedností  u svých zaměstnanců a apelují na to, aby rozvoj měkkých dovedností byl realizován již v počátečním vzdělávání školského systému. Cílem knihy je proto poskytnout decizní sféře podklady pro rozhodnutí, zda se má rozvoj měkkých dovedností stát komplementární složkou počátečního  vzdělávání. Publikace předkládá výsledky výzkumu zaměřeného na kritické zhodnocení přínosů a proveditelnosti systematického rozvoje měkkých dovedností na českých školách. Dle recenzentky je kniha jedním z důležitých podnětů pro vytvoření budoucího systému vzdělávání.

Kotýnková, Magdalena, Měkké dovednosti (soft skills) a jejich význam pro český pracovní trh. FSP,_č. 6, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .