Město Most – laboratoř přešlapů v sociálním začleňování

Martin Šimáček

Most patří mezi města nejvíce zasažená sociálním vyloučením. Za posledních cca 20 let narostl počet sociálně vyloučených lokalit na šest, žije v nich více než 5 tisíc lidí. Za tímto nárůstem stojí především imigrace chudých lidí do města, která extrémně narostla po dokončení účelově  provedené privatizace městského bytového fondu. Pokud se má situace v sociálním vyloučení ve městě začít řešit, bude muset vedení města začít vykupovat byty, spravovat je a současně přijmout ambicióznější plán inkluze, s větší kapacitou sociálních služeb a dluhového poradenství.  Musí přitom získat adekvátní podporu také od vlády, která v podpoře městům se zátěžemi sociálního vyloučení doposud selhává.

Šimáček, Martin, Město Most - laboratoř přešlapů v sociálním začleňování. FSP,_č. 6, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .