Mezinárodní vědecká konference RELIK 2019 – Reprodukce lidského kapitálu: vzájemné vazby a souvislosti

Martin Holub

Zpráva referuje o 12. ročníku mezinárodní vědecké konference RELIK 2019 − Reprodukce lidského kapitálu: vzájemné vazby a souvislosti, která se uskutečnila ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Řada konferenčních příspěvků potvrdila, že demografické  stárnutí populace je pro společnost a zejména pro systémy sociálního zabezpečení výzvou, kterou se musí politická reprezentace zodpovědně zabývat, aby mohla být současná vysoká úroveň sociálního zabezpečení dlouhodobě udržitelná.

Holub, Martin, Mezinárodní vědecká konference RELIK 2019 – Reprodukce lidského kapitálu_vzájemné vazby a souvislosti. FSP,_č. 6, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .