Podnikové mzdové systémy jako základ transparentního a rovného odměňování zaměstnanců

Drahomíra Zajíčková

Jedním z prostředků v odměňování nezbytným pro účinné uplatňování zásady rovného zacházení je i kvalitní a propracovaný podnikový mzdový systém. Zhodnocením dosavadních zkušeností i výsledků, pozitiv i problémů s podnikovými předpisy můžeme shrnout, že především užívané  stručné formulace nemohou zcela přesně vyjádřit věcný záměr odměňování a vyloučit tak různý výklad, čímž často umožňují faktické nedodržování příslušných ustanovení. Vnitropodnikový mzdový systém účinně funguje jako nástroj motivace a žádoucí mzdové diferenciac a  minimalizuje riziko nerovného odměňování tehdy, je-li důkladně propracovaný, pro zaměstnance srozumitelný a obsahuje-li objektivní kritéria posuzování zaměstnanců.

Zajíčková, Drahomíra, Podnikové mzdové systémy jako základ transparentního a rovného odměňování zaměstnanců. FSP,_č. 6, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .