Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy

Pavel Horák

Abstrakt
V tomto příspěvku se snažíme zjistit, jaké faktory (principy veřejné administrativy, dostupné zdroje) a jakým způsobem ovlivnily minulý a současný způsob řízení, správy a realizace politiky trhu práce v jednotlivých regionech ČR od doby reformy její administrativy (2011) až po  současnost (2018). K zodpovězení těchto otázek jsme využili široké škály kvantitativních i kvalitativních zdrojů, zejména pak expertních rozhovorů. Výsledná zjištění ukazují, že současná politika trhu práce v ČR je významně ovlivněna některými z principů nového veřejného  managementu a nového veřejného vládnutí. Její administrativa se vyznačuje centralizovaným řízením a koordinací a zvýšenou kontrolou pracovníků, nákladů, poskytovaných nástrojů a jejich příjemců. Poměrně malý důraz byl doposud kladen na modernizaci Veřejných služeb  zaměstnanosti, občané nemají možnost participovat na tvorbě a realizaci politiky. V současnosti přetrvává předreformní trend spočívající v marketizaci služeb a v posilování partnerství mezi úřady a lokálními aktéry, které však plní ve většině regionů pouze informační, neinovativní  funkci.

Klíčová slova: řízení; správa; implementace; politika trhu práce; veřejné služby zaměstnanosti; veřejná administrativa; reformy veřejného sektoru.

Horák, Pavel, Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy. FSP,_č. 6, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .