Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (VÚPSV) pokračuje (ve 2. čtvrtletí t.r. zahájené) v tvorbě nástrojů a postupné aplikaci prvků strategického řízení lidských zdrojů ve VÚPSV

Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky realizuje od června 2019 tvorbu nástrojů a postupně průběžně aplikuje jednotlivé prvky strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV.

V rámci strategického ŘLZ jsou hlavními tématy:

  • Organizační uspořádání a systemizace pracovních míst
  • Plánování, získávání, výběr, přijímání a mobilita zaměstnanců
  • Hodnocení, rozvoj – kariéra a motivace zaměstnanců.

 

Kontinuálně a nejčastěji jsou využívány nástroje pro získávání, výběr, přijímání a rozvoj zaměstnanců. Nově jsou institucionalizovány a formalizovány prvky nefinanční motivace v oblasti péče o zaměstnance – možnost výkonu práce z jiného místa (homeworking) a možnost čerpání volna při zdravotní indispozici (sick day).

Aplikace ŘLZ byla v průběhu 2. a 3. čtvrtletí r. 2019 podpořena interními aktivitami rozvoje zaměstnanců (semináře, workshopy) a nadále je průběžně vedena interní komunikace a osvěta k vedoucím zaměstnancům – zejména na poradách vedoucích zaměstnanců.

 

 

Mgr. Jaromíra Kotíková

Ředitelka VÚPSV

Kategorie Aktuality CZ.