New publication of the RILSA

28.1.2020
Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš – Šimíková, Ivana Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech […]

Nová publikace VÚPSV

28.1.2020
Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš – Šimíková, Ivana Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 /Assessment […]

New publication of the RILSA

15.1.2020
Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra – Nešporová, Olga Reconstituted families Prague: RILSA, 2019. 161 […]

Nová publikace VÚPSV

15.1.2020
Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra – Nešporová, Olga Rekonstituované rodiny / Reconstituted families Praha: […]