Nová publikace VÚPSV

Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš – Šimíková, Ivana

Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 /Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020

Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2019. 71 s., tab.

ISBN 978-80-7416-349-4

Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2017. Tyto výstupy byly využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.

 

Kategorie Aktuality CZ.