Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky realizoval v období červen 2019 – leden 2020 tvorbu nástrojů a postupně průběžně začal aplikovat jednotlivé prvky strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV.

V uvedeném období byly zpracovány základní systémové dokumenty s tématy:

  • Organizační uspořádání a systemizace pracovních míst
  • Plánování, získávání, výběr, přijímání a mobilita zaměstnanců
  • Hodnocení, rozvoj – kariéra a motivace zaměstnanců.

 

Vytvořené systémové nástroje jsou postupně aplikovány do praxe VÚPSV a svým komplexním pojetím a pravidelnou průběžnou komunikací a osvětou k vedoucím zaměstnancům významně přispívají k rozvoji práce s lidskými zdroji ve VÚPSV.

 

Mgr. Jaromíra Kotíková

Ředitelka VÚPSV

Kategorie Aktuality CZ.