Bude na důchodovou reformu dost sil a konsensu?

Jaroslav Šulc

Článek reaguje na recenzovaný příspěvek Jaroslava Vostatka (v tomto čísle Fóra sociální politiky) věnovaný důchodovému systému a návrhu reformy i souvisejících oblastí. Autor předkládá řadu argumentů podporujících reformní návrhy Jaroslava Vostatka. Zdůrazňuje nutnost dobré  strukturace, vzájemné provázanosti a harmonizace jednotlivých reformních kroků. Zároveň ale tuto komplexnost pokládá za klíčové riziko takové reformy. Nejen kvůli její extrémní složitosti a obtížnosti v hledání potřebného konsensu, ale také kvůli předpokládanému odporu všech  lobby, které z dosavadního chaotickém (ne)systému dlouhodobě profitují.

Šulc, Jaroslav, Bude na důchodovou reformu dost sil a konsensu FSP,_č. 1, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .