Sebezaměstnání jako prekarizovaná práce

Martin Spurný

Conen, Wieteke et al.: Self-employment as Precarious Work: A European Perspective. Cornwall: Edward Elgar Publishing, 2019, 273 stran, ISBN 978-17-8811-502-5

Recenzovaná publikace přináší řadu studií z různých evropských zemí (soustředí se na bohatší země severní, střední a jižní Evropy). Studie přesvědčivě dokládají proměny samostatně výdělečné činnosti v uplynulých dekádách. Pod vlivem strukturálních změn v evropské ekonomice  došlo k úbytku zaměstnanců ve výrobním sektoru, rozšířil se sektor služeb a ten se dále navíc dramaticky proměňuje pod vlivem technologickým změn. Výsledky zkoumání ukazují, že tyto ekonomické změny souvisí se zvyšujícím se podílem znevýhodněné práce ve skupině samostatně  výdělečných osob.

Spurný, Martin, Sebezaměstnání jako prekarizovaná práce. FSP,_č. 1, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .