Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020

Olga Bičáková

Článek seznamuje s novelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Novela zvýšila od 1. ledna 2020 základní sazbu minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin o 1 250 Kč na 14 600 Kč. Autorka pokládá zvyšování  minimální mzdy v České republice za oprávněné. Poukazuje na nutnost přiblížit výdělky v České republice mzdám ve vyspělejších evropských zemích i na to, že pro ČR nepříznivě vyznívá rovněž srovnání minimálních mezd vyplácených ve státech Visegrádské skupiny.

Bičáková, Olga, Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020. FSP,_č. 1, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .