Úspěch zaměstnance VÚPSV na 25. ročníku Dne doktorandů VŠE

V uplynulých dnech proběhl na VŠE již 25. ročník Dne doktorandů, kterého se zúčastnili studenti doktorského studia. Na výborném druhém místě skončil Ing. Filip Hon, výzkumný pracovník VÚPSV, který studuje doktorský studijní program Statistka na Fakultě informatiky a statistky VŠE, a který v rámci tohoto dne prezentoval svoje poznatky, k nímž doposud dospěl v rámci přípravy své disertační práce na téma Fertility in the Czech Republic and its modeling.

Kategorie Aktuality CZ.